Поверителност


Ние гарантираме поверителността на данните, които ни предоставяте.

Всички данни, които въвеждате, ще бъдат защитени и ще служат САМО за директна връзка между нас и Вас при възникване на въпроси относно Поръчката и доставката.