Палци – таблица за определяне на размера


За моделите Мая I, Фуете, Триумф :

Размер на обувка 33 33 – 34 35 35 – 36 36 37 38 39 40 40 – 41 41 41,5
Размер стандарт Гришко 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5

За моделите 2007, Про Флекс, Дрийм и Нова Флекс :

Размер на обувки 30 – 31 31 – 32 32 33 34 35 36 37 38 38 – 39 40 40 – 41 34
Размер стандарт Гришко 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5