------

От 31.07 до 12.08 се включи в Grand Dance Academy, подкрепена от Гришко